Ensivastetoiminta

Ensivasteella tarkoitetaan lähintä mahdollista lääkinnällistä apua, joka lähetetään hätätilapotilaan luokse selvittämään potilaan peruselintoiminnot ja turvaamaan ne.

Hälytettävä yksikkö voi olla pelastusyksikkö tai jokin muu yksikkö jonka henkilöstö on saanut ensivastekoulutuksen. Ensivasteyksikköä ei hälytetä yksinään kohteeseen. Tehtävään hälytetään aina myös sairaankuljetusyksikkö joka pääsääntöisesti kuljettaa potilaan. Yksikkö voidaan hälyttää myös lisävasteeksi kohteeseen, avustamaan sellaisissa pelastus- ja ensihoitotehtävissä, joissa tarvitaan useita auttajia.

Harjoituksissa
(Kuvassa harjoitustilanne)

Ensivasteyksikön henkilöstöllä tulee olla riittävä terveyskeskuksen hyväksymä koulutus. Lopella tällä tarkoitetaan SPEK:n (Suomen pelastusalan keskusjärjestö) ensivastekurssia tai muuta riittävää koulutusta.

Lopella on kaksi ensivastetehtäviin kykenevää pelastusyksikköä, Kirkonkylällä Loppi 11 sekä Läyliäisissä Loppi 31.

Loppi 11   Loppi 31

Nykyään Lopen VPK:n hälytystehtävistä lähes neljäsosa on ensivastetehtäviä. Vuonna 2005 ensivasteyksiköitämme hälytettiin 45 kertaa.

Vuonna 2005 VPK sai käyttöönsä puoliautomaattisen defibrillaattorin, jolla voidaan sähkövirran avulla yrittää palauttaa kammiovärinään joutuneen sydämen toiminta normaaliksi. Laite lähettää voimakkaan lyhytaikaisen kaksisuuntaisen sähköimpulssin potilaan sydämen seudulle ja pysäyttää sydämen hetkellisesti, jonka jälkeen normaali rytmi palautuu.

Ensivastevälineistöön kuuluu

  • Potilaan tutkimiseen tarvittavat välineet: Verenpainemittari, verensokerimittari, happisaturaatiomittari, stetoskooppi
  • Tukemiseen ja siirtoon tarvittavat välineet: Tyhjiöpatja, tukikaulurisarja, rankalauta
  • Verenkierron sekä hengityksen hoitoon tarvittavat välineet: Palkeet, maskit, nielutuubit, lääkehappi, puoliautomaattinen defibrillaattori.

Ensivastekalusto

Lopen VPK on suorittanut ensivastetoimintaa jo vuodesta 1996. Erityiskiitokset toiminnan kehittämisestä ja koulutuksesta Lopella kuuluvat Lopen Sairaankuljetus Oy:lle. Sirpa, Harri, Tommi ja Jan Hopearuoholle.

Nykyisin Lopen VPK:n ensivastekoulutuksesta vastaa Kanta-Hämeen pelastuslaitos.

 
© 2019 Lopen Vapaaehtoinen Palokunta ry
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.