Historia
Lopen VPK vuodesta 1937 vuoteen 1987

Lopen kunnan Vapaaehtoisen Palokunnan perustava kokous pidettiin kunnantalossa lokakuun 17. päivänä 1937. Saapuvilla olivat palolautakunnan puheenjohtaja Nikolai Viljava, jäsenet Matti Lehto ja Oskari Mustala, palopäällikkö Paavo Kuusela, palokunnan jäseniksi aikovat Tauno Alho, Sulo Anttila, Valtter Eskolin, Olavi Joutsi, Pekka Joutsi, Reino Juslin, Vilho Lastuvuori, Toivo Rantanen, Mooses Vanhakoski, Vilho Vainio, Ilmari Virtanen. Kokouksessa oli myöskin palokuntaohjaaja, res. vänrikki J. Sirola, Suomen Palonsuojeluyhdistyksestä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lehto ja pöytäkirjanpitäjäksi O. Mustala. Palolautakunnan puheenjohtaja Nikolai Viljava selvitti kokouksen tarkoitusta. Palolautakunnan kokouksissa 20.9 ja 04.10.1937 oli palolautakunta päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin vapaaehtoisen palokunnan perustamiseksi Lopelle, kirkonkylään, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Palokuntaohjaaja J. Sirola selvitti palokuntien tehtäviä, tarpeellisuutta ja järjestelyä ja oli sitä mieltä, että palokunta Lopen kunnassa, palolain määräämien tehtävien hoitamiseksi, on välttämätön.

Kokous kävi läpi Suomen Palonsuojeluyhdistyksen luonnoksen maalaiskunnan alueella toimivan kunnallisen palotoimeen kuuluvan vapaaehtoisen palokunnan säännöt, jotka katsottiin paikallisiin oloihin soveltuviksi.

Kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa Lopen kuntaan vapaaehtoinen palokunta, sekä hyväksyä sille luetut säännöt. Perustetun palokunnan päälliköksi valittiin kunnan palopäällikkö Paavo Kuusela, I varapäälliköksi työnjohtaja Aarne Kanerva ja II varapäälliköksi myllynhoitaja Arvo Lehtonen.

Läyliäisten osaston sammutuspäälliköksi valittiin konstaapeli Leo Tuomi.

Topenon osaston maanviljelijä Juho Ruokonen.

Palokunnan johtokuntaan valittiin palokunnan puheenjohtaja Nikolai Viljava, työnjohtaja Vilho Lastuvuori, maanviljelijät Juho Ruokonen ja Aarne Sorri sekä palokunnan päällikkö ja molemmat varapäälliköt.

Seuraavassa palolautakunnan kokouksessa 9.12.1937 tehtiin seuraava talousarvio kaluston hankintaan:
  • 200 m paloletkua á 30 mk      6000 mk
  • 10 pikaliitintä á 48 mk            480 mk
  • 5 suihkuputkea á 100 mk       1000 mk
  • ruiskujen korjauksiin              2500 mk

    Palokunnan perustajajäseniä

Sajaniemen kyläosasto perustettiin 12.03.1938. Kokouksessa oli läsnä 12 miestä. Päälliköksi valittiin Eino Helén.
Läyliäisten osasto perustettiin 18.03.1938. Kokouksesta puuttuu kaikki tiedot. Päälliköksi valittiin Kustaa Tuomi.

Pilpalan kyläosasto perustettiin 25.03.1938. Osanottajia oli "parisenkymmentä". Puheenjohtajaksi valittiin kirvesmies A. Nieminen ja sihteeriksi palopäällikkö P. Kuusela.Launosten-Kormun osasto perustettiin 01.04.1938. Puheenjohtajan toimi maisteri K. Halkilahti ja sihteerinä myllynhoitaja A. Lehtonen. Kapteeni Paloheimo lahjoitti kokouksessa 1.000 mk osastolle alkuvaikeuksien voittamiseksi. Liittyjiä oli 28 miestä.

Vojakkalan kyläosasto perustettiin 03.03.1938. Perustavassa kokouksessa liittyi osastoon "toistakymmentä" jäsentä.

Topenon osasto perustettiin 03.04.1938. Perustamassa oli 28 osanottajaa, 25:n liittyessä palokuntaan. Kauppias E. Mikkola toimi puheenjohtajana ja sihteerinä R. Sydänmaa.

Palolautakunta on esittänyt 09.05.1938 kunnanvaltuustolle, että kirkonkylään hankittaisiin isompi, miesvoimalla käytettävä paloruisku, jota säilytettäisiin Eetilän tilalla ja luovutettaisiin VPK:n käytettäväksi. Valtuusto onkin toukokuun kokouksessa myöntänyt palolautakunnalle 6.000 mk:n määrärahan paloruiskun hankintaan Eetilän tilalle. Kyseistä ruiskua saa kirkonkylä käyttää (myös) harjoitusruiskunaan. Tarjouspyyntöjen jälkeen päätettiin palolautakunnassa, että hankitaan Masalinin valmistama paloruisku n:o 8, jonka hinta 6 metrin imujohtoineen ja 40 metrin paineletkuilla pikaliittimineen on 5.300 mk.

Joulukuun 3 päivänä 1938 kunnan palolautakunta on tarjonnut VPK:n johtokunnalle sopimusta kunnan palotoimen hoitamiseksi vuoden 1939 alusta lukien. Sopimus on neuvoteltu kunnan ja VPK:n johtokunnan kanssa 30.4.1939, ja se astui voimaan 1.5.1939. Vuotuinen korvaus oli 30.000 mk.

Sotien vuoksi katkennut kyläosastojen toiminta aloitettiin uudelleen vuonna 1948. Mm. Vojakkalan työväenyhdistyksen taloon pyydettiin miehiä saapumaan tärkeiden asioiden takia. Kokouksessa liittyi palokuntaan 22 miestä ja Eino Levänen valtuutettiin ostamaan osastolle 6 palokirvestä ja palokypärää. Kaasunaamareihin päätettiin ostaa lisälaitteiksi letku ja suodatin. Topenon osaston alkamispäiväksi ilmoitetaan 20.02.1949 ja osaston päälliköksi on valittu 12 miehen voimalla Kalle Maunula.

Vuoden 1949 palolautakunnan pöytäkirjoissa on maininta tammikuulta, että paloaseman piirustukset ja rakennuslupa-asiat jätetään rakennuslautakunnalle ja Kymrolle.
Palokuntalaisia kirkonkylän paloaseman edustalla

08.01.1950 pykälässä 3 on päätetty ostaa uusi paloauto, mahdollisesti Austin-merkkinen.

Palokunnalla oleva auto perävaunuineen päätettiin myydä huutokaupalla.13.03.1955. Pykälässä 14 on päätetty ostaa Läyliästen kyläosastolle kalustohuoneen tontti Paavo Oilan maalta. Tontin koko on 3.000 m2.

Helatorstaina 1957 vietettiin VPK:n 20-vuotisjuhlaa ja Palokuntien Keskusliiton myöntämät ansioristit luovutettiin Lopen ensimmäiselle palopäällikölle Paavo Kuuselalle sekä VPK:n päällikkö Eino Helénille.

Läyliäisten paloaseman tupaantuliaiset olivat Lopen Lehden mukaan 09.09.1962.

Lopen VPK:n naisjaosto on perustettu 20.12.1964. Osaston puheenjohtajaksi valittiin Seija Salo. Perustavassa kokouksessa oli 14 asiasta kiinnostunutta henkilöä. Vuonna 1979 naisjaostoa yritettiin jälleen herätellä henkiin. Heräsikin kituen, mutta sammui pian sen jälkeen uudelleen.

1964 on Topenon osasto ostanut ja korjauttanut kolaroidun paloauton Vammalasta kunnalta saamansa määrärahan avustuksella. Maaliskuun 27. 1969 VPK:n yleinen kokous päätti myydä Topenolle hankitun paloauton kunnalle.

Palokunnan 30-vuotisjuhlaa vietettiin 19. päivä maaliskuuta 1967 kansalaiskoululla. Tilaisuudessa muistettiin pitkäaikaisia VPK:n jäseniä Eino Heléniä palokuntaliiton ansioristillä, sekä ansiomitaleilla Ilmari Vuorelaa, Armas Kuparista, Heikki Hietasta, Eino Jokista ja Kustaa Tuomea.

Palokunnan ja Lopen kunnan välillä oli kova "köydenveto" uuden paloauton hankkimiseksi kuntaan, joka saatinkin vuonna 1977 ja sijoitettiin Läyliäisiin.
Läyliäisten sammutusauto vuonna -87

 

 

 

 

 

 

 

Lopen ensimmäinen säiliöauto Jyry-Sisu

VPK:n 40-vuotisjuhlaa pidettiin Laakasalossa 23.9.1977. VPK alkoi hankkimaan säiliöautoa vuonna 1980. Autorahoitusta päätettiin suorittaa mm. metsän istutuksella. Palokunta päätti hankkia käytetyn öljynkuljetusauton, joka muutettiin paloautoksi Salosen Autokorjaamolla vuonna 1980.

26.03.1984 pidetyssä kokouksessa oli miehistönkuljetusauton hankinta esityksenä. Esitys noteerattiin hyväksi ja hankinta suoritettiin.

 Palokunta ryhmäkuvassa 12.5.1987Palokunta ryhmäkuvassa 12.5.2007

 
© 2019 Lopen Vapaaehtoinen Palokunta ry
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.